przekaż 1% podatku
krs 0000337105
pomóż dzieciom odzyskać radość!

Fundacja odzyskać Radość

Fundacja Odzyskać Radość powstała we wrześniu 2009 roku i jest niezależną, polską organizacją pozarządową, non-profit.

Fundacja od początku swojej działalności, działa aktywnie na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych dzieci, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie-Czubakach oraz na rzecz osób dorosłych, przewlekle chorych psychicznie, przybywających w Bogurzynie. Głównym celem Fundacji jest edukacja i rehabilitacja porzuconych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz całodobowa opieka nad nimi.

Wspieramy
AdopcjęWierząc, że każde z dziecko najlepiej rozwija się otoczone ciepłem rodziny, staramy się o dom dla naszych podopiecznych w Polsce i za granicą. Podstawą naszych działań jest indywidualne i kompleksowe podejście do każdego dziecka, po to aby miało ono szanse na godne życie i pełnie wykorzystanie swojego potencjału. Promujemy praktyczne rozwiązania oparte na współpracy międzynarodowej i najwyższych światowych standardach.